Je bent hier Hooggevoelig heel gewoon > Bedrijven > Masterclass HSP & verzuim

Masterclass

HSP & Verzuim

Vraag je af of er een connectie is tussen burn-out en hoogsensitiviteit? Wil je in een middag inzicht hierin krijgen, waarmee je handvatten krijgt om zaken anders op te pakken? Na deze masterclass weet je wat hoogsensitiviteit is, waar het verband ligt met burn-out. Je herkent dan hooggevoelige mensen en begrijpt hoe je een start kunt maken met verzuimreductie.

Herken je dit?

Je loopt er tegenaan dat ..

Je niet precies weet wat je je nu moet voorstellen bij hoogsensitiviteit. Sommigen zeggen het te zijn, anderen hebben er nog nooit van gehoord. Is het onderzocht? Om hoeveel mensen gaat het?

Je met verzuim te maken hebt en je niet goed de vinger erop kunt leggen. Je hebt al veel geprobeerd, vermoedt een verband tussen verzuim en hooggevoeligheid, maar weet niet hoe verder.

Je realiseert je dat wanneer je meer zou weten, je veel zou kunnen bereiken in verzuimreductie aan de ene kant en werkgeluk aan de andere kant.

In deze masterclass leer je wat hoogsensitiviteit (wetenschappelijk gezien) is, wat de connectie is met burn-out en stress-klachten en waar oplossingen kunnen liggen.

 

Je hebt niet een duidelijk beeld van hoogsensitiviteit.
Is het een ziekte, praten we over aanstellerij, is het wetenschappelijk onderzocht? Hoe werkt het nu eigenlijk?

Je merkt dat je veel energie steekt in verzuimreductie, maar het lukt niet blijvend.
Je hoort mensen wel over hooggevoeligheid spreken maar ja.. Je vraagt je af of er inderdaad een connectie is. En hoe je door dit te weten voordeel kunt behalen.

Hooggevoeligheid is wel een onderwerp dat je interessant vindt, maar hoe breng je het ter sprake in de organisatie? 
Voor je gevoel roept het meer vragen dan antwoorden op als je hierover begint, of je heb je wat uit te leggen terwijl dát je nu net niet lukt. Waarom zou hooggevoeligheid aandacht verdienen? Wat levert het op? Die vragen beantwoord je niet heel gemakkelijk. 

Stel dat je hooggevoeligheid aankaart, als het gaat om verzuim. Je hebt geen idee hoe je dat kunt vertalen naar wat er praktisch te doen is.
Met veel kennis en informatie maak je immers geen verschil als het gaat om gedragsverandering. Kennis over HSP alleen is niet genoeg, want wat betekent dat dan voor wat je kunt dóen als iemand overprikkeld raakt? Hoe voorkomen we met die kennis verzuim? 

HSP & VERZUIM IS RELEVANT omdat..

Dat de verzuimcijfers door burn-out en stressklachten in ons land de pan uit rijzen, is een grote zorg voor veel organisaties. Recente wetenschappelijke inzichten tonen aan dat het hoogsensitieve zenuwstelsel eerder in stress raakt. Chronische stress is een veelvuldig voorkomend probleem wanneer niet onderkend wordt dat het zenuwstelsel overladen is. Een logisch gevolg hiervan zijn klachten die kunnen resulteren in burn-out en ander stress-gerelateerd verzuim. Wanneer het gevoelige zenuwstelsel (h)erkend wordt kunnen vrij gemakkelijk goede oplossingen voor stressreductie gevonden worden en verlaagt het verzuim. 

Hoe zou het zijn als

Als je weet wat het verband is tussen verzuim door stress-klachten en hoogsensitiviteit. Hoe het hoogsensitieve systeem werkt en wat een handelwijze is wanneer je deze combinatie in je organisatie tegenkomt. Aangezien 1 op de 5 mensen hoogsensitief is, kom je deze combinatie dus ook in jouw werkomgeving veel tegen.

Door de praktische insteek kun je de volgende dag anders kijken naar je organisatie en heb je de eerste handvatten om te handelen.

Je begrijpt het verband tussen burn-out en hoogsensitiviteit.
Je hebt zicht op de verschillende begrippen en snapt de samenhang. Je kunt dit ook uitleggen aan mensen in je (werk)omgeving.

Je begrijpt de werking van het hoogsensitieve systeem.
Snellere overprikkeling en diepere verwerking, je weet na deze masterclass hoe dit werkt in het lichaam, en wat dit kenmerkend maakt voor HSP.

Je begrijpt dat het hoogsensitieve systeem net iets ánders nodig heeft.
Je weet ook wat én hebt daarvoor handvatten om het te (h)erkennen en eerste stappen te zetten naar verzuim reductie. Je kunt dit ook helder en praktisch vertellen aan mensen in je (werk)omgeving. 

Je legt makkelijk uit wat HSP is, wat kenmerken zijn én wat er praktisch nodig is om positieve resultaten te bereiken. Minder verzuim en meer talent.
Je krijgt in deze masterclass woorden, voorbeelden en praktische tips en tools zodat je comfortabel en helder uitlegt aan je (werk)omgeving wat hoogsensitiviteit is, hoe je het herkent wat je kunt doen. Je schetst ook helder en praktisch resultaten die mogelijk zijn als je aandacht besteedt aan HSP.

In de praktijk

Masterclass HSP & verzuim

“De mensen bij Hooggevoelig heel gewoon zijn heel praktisch en nuchter, daardoor is HSP niet vaag”

“De trainers hebben een gedegen achtergrond, ook in het bedrijfsleven, waardoor ze goed aansluiten en weten waar ze het over hebben”

“Bij Hooggevoelig heel gewoon wordt HSP heel helder en heel gewoon”

“Nu weet ik, hooggevoeligheid is heel gewoon, het is niet gek”

“Toen ik hoorde over deze masterclass zei ik: jullie hebben je eerste aanmelding binnen! Daar moet ik bij zijn”

 • Aandacht voor HSP en verzuim op de werkvloer, een voorbeeld uit de praktijk

  Kijk je naar verzuim op de werkvloer, dan is het onvermijdelijk om hooggevoeligheid daarin mee te nemen
  Wat wij in de praktijk merken, zeker in de leeftijdscategorie 25 tot 40 jaar, is dat medewerkers die zijn uitgevallen met mentale klachten, door de keten (bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, HR) dikwijls niet zijn opgemerkt als zijnde HSP’er. Als wij hierover in gesprek gaan met de medewerker in kwestie vallen de puzzelstukjes op zijn plek. Een preventieve aanpak kan langdurig verzuim en het leed dat daarbij komt kijken voorkomen.

  Meer kennis van HSP levert gegarandeerd op
  Ten eerste zijn wij een erg nuchter landje. Op mentale problematiek heerst nog steeds een stigma, al is dit wel veel minder dan vroeger. In de huidige prestatie economie/cultuur wordt HSP en voornamelijk de keerzijde (meer tijd en ruimte nodig hebben, sneller overprikkeld zijn, gevoeliger zijn dan gemiddeld) gezien als afwijkend en niet constructief. Hoe meer salonfähig HSP wordt hoe meer begrip er is voor een HSP.

  Als mooi voorbeeld wil ik het eten van geen vlees noemen. Eerst was dit zeer ongebruikelijk, maar door de (wetenschappelijke) kennis over gezondheid, milieu etc. zie je een verschuiving plaatsvinden. Het mag en is niet gek! Hoe meer kennis over HSP hoe meer de HSP geroemd en ingezet zal worden op basis van zijn kracht en meer met rust gelaten worden met de dingen waar hij niets mee kan/wil, maar toch moet van de huidige prestatie maatschappij.

  Je kunt nu al iets doen
  Door allereerst begrip en erkenning te hebben voor de HSP als medewerker door de organisatie of door leidinggevende. Steun initiatieven als organisatie om bijvoorbeeld een externe HSP coach 1x in de maand/2 maanden de HSP te begeleiden alsook de leidinggevende. Meer ruimte en tijd te geven om te herstellen, middels thuiswerk en aanpassingen op de werkvloer. Passende bij de wensen van de HSP. Kan iemand niet tegen TL licht, zorg dat hij of zij led krijgt. Als een HSP niet goed tegen de prikkels van een kantoortuin kan, zorg voor een ruimte waar de HSP wel kan zitten.

  Timpanon Re-integratie
  Tim Tersteeg
  Directeur & eigenaar
  Timpanon Re-integratie

VERZUIM Waar hebben we het over?

Zwart verzuim 

De werknemer heeft geen goede reden om niet te werken. We noemen dit ook wel fraudeverzuim.

Een voorbeeld: iemand wil in de werktijd iets anders doen, of een klus voor zichzelf.

Dit is maar een heel klein deel van alle ziekteverzuim. 

Wit verzuim

De werknemer heeft een geldige reden die meestal medisch van aard is. 

a: Kortdurend verzuim – bijvoorbeeld een griep. De schade voor de werkgever blijft vaak beperkt. 

b: Frequent kortdurend verzuim – door werkstress, privé problemen of problemen op het werk komt de korte afwezigheid steeds vaker voor. Onderzoek toont aan dat dit vaker leidt tot langdurig verzuim. Dit is iets om alert op te zijn. 

c: Langdurig verzuim – de werknemer is 6 weken of langer ziek. De Wet verbetering Poortwachter treedt in werking waarin je samen met de werknemer bezig gaat met re-integratie. De werkgever betaalt de kosten van dit traject. 

Grijs verzuim

Bij grijs verzuim zet je als werkgever vraagtekens achter de ziekmelding. Is hij echt niet in staat om te werken?

De aanleiding kan legitiem zijn maar de periode niet. Iemand blijft bijvoorbeeld langer thuis dan medisch gezien nodig is. Ook ziekmelding vanwege privé-omstandigheden vallen onder grijs verzuim.

Een groot deel van het ziekteverzuim is grijs verzuim. 

Roze verzuim

De werknemer is ziek en komt toch werken. Ja, ook dit valt onder verzuim. Op het eerste gezicht zou je denken ‘dat is toch juist heel goed!’. Maar het leidt wel tot productieverlies.

De werknemer werkt wel, dus het is niet verzuim zoals zwart, wit en grijs verzuim. Op den duur leidt roze verzuim echter tot functioneringsproblemen en uiteindelijk wel tot zwart, wit of grijs verzuim.

Het is dus een indicator dat je op weg bent naar een ander soort verzuim. 

 • Wat betreft verzuimreductie liggen er grote kansen bij de hooggevoelige medewerkers in het bedrijf. Wil je het ziekteverzuim terugdringen met een aantal procent? Kijk dan met name naar de 1 op de 5 medewerkers die gevoeliger zijn. Ze hebben meer kans op stressklachten en uitval. Omdat ze in potentie talent hebben dat ze niet leven, door zich aan te passen en net zo te willen zijn als de rest van het bedrijf. 

  Kijk naar het verzuim. Pak daaruit grijs verzuim als prioriteit, met daarbij roze verzuim en frequent kortdurend verzuim bij wit verzuim. Dan heb je de markers waarop je invloed kunt uitoefenen. Je breidt als het ware je cirkel van invloed uit naar die soorten verzuim, en kijkt wat je daarin kunt doen. Zoom in op de hooggevoelige medewerkers en je kunt aan de slag! Hoe? Waar begin je mee? Dat leer je in deze masterclass HSP & Verzuim. Een must-have als je je verzuim wilt terugdringen. 

  Jaqueline-pama-hooggevoeligheelgewoon
  Jaqueline Pama
  Algemeen Directeur Hooggevoelig heel gewoon

Cirkel van invloed

Breid je cirkel van invloed uit door inzicht te krijgen in de verschillende soorten verzuim.

De cirkel van invloed is bedacht door Stephen Covey. Hij beschrijft dat door proactief te handelen, je je invloed kunt vergroten. De kern van zijn boodschap is dat je je richt op de zaken waar je invloed op hebt, en je niet richt op zaken die volledig buiten jouw invloedsfeer liggen. 

Met kennis over HSP (hoogsensitieve personen) en verzuim heb je de tools in handen om aan de slag te gaan en je cirkel van invloed uit te breiden. 

Alvast aan de slag

 1. Maak een lijst met zaken waar je je druk om maakt, wat houdt je bezig?
 2. Maak een lijst met de dingen waarop je invloed hebt.
 3. Vergelijk de lijsten en bedenk: wat houdt je bezig en hoe groot is je invloed erop?
 4. Wat heb je ervoor over?
 5. Welke beperking of overtuiging moet je zelf loslaten om er iets mee te gaan doen? 
 6. Maak een (kort) helder plan van aanpak 
 7. Wie kan je helpen met het plan uitvoeren?
 8. Plan acties

Een voorbeeld

Je ziet al een tijd een aantal medewerkers wat matter worden, minder enthousiast. Alsof ze in een sleur zitten. Als er nieuwe projecten opgestart worden zijn ze niet heel enthousiast en zullen ze niet het voortouw nemen. Ze zijn steeds vaker een dagje ziek, of nemen een lang weekend. Een enkeling zie je ook wel eens juist doorbijten en grieperig op haar werkplek zitten. Er wordt dan grappig gezegd dat ze zo’n doorbijter is en haar grenzen verlegt. Maar wie betaalt daar de prijs voor? Je maakt je zorgen. Deze medewerkers waren zo enthousiast, zorgzaam en betrokken toen ze begonnen in hun baan. Die glans zie je nu niet terug en je hebt het idee dat ze in een negatieve spiraal zitten. Wat kan je doen? 

Verdiep je in HSP & verzuim. Is hooggevoeligheid de eigenschap die ze delen en die zorg nodig heeft? Als je daar iets in aanbiedt, zie je de glans en het enthousiasme terugkomen? Je wilt weten wat hooggevoeligheid is, hoe je HSP herkent. De masterclass biedt een uitkomst. Daarmee vergroot je je cirkel van invloed en neem je daarin HSP op. Je gaat proactief aan de slag en kunt resultaat verwachten.

Masterclass
HSP & VERZUIM

Een connectie tussen burn-out en hoogsensitiviteit, en handvatten om daarmee te werken? Je krijgt het in deze masterclass. Je weet dan wat hoogsensitiviteit is, je herkent hooggevoelige mensen en je begrijpt hoe je een start maakt met verzuimreductie.

€ 250,-


3,5 uur durende masterclass


Maximaal 20 deelnemers


Inclusief arrangement, cursusmap & materiaal


 • “De hoogsentieve persoon zou wel eens de verborgen schat kunnen zijn in jouw bedrijf.”

  “Kwaliteiten die (momenteel) hard nodig zijn in het bedrijfsleven: creativiteit, aandacht, inlevingsvermogen, out of the box denken, intuïtie mee laten wegen in beslissingen. Met name bij hoogsensitieve mensen komen deze kwaliteiten veel voor. Deze kwaliteiten kunnen echter alleen worden ingezet als deze persoon in balans is en als overprikkeling wordt voorkomen.”

  Jaqueline-pama-hooggevoeligheelgewoon
  Jaqueline Pama
  Algemeen Directeur Hooggevoelig heel gewoon

Je leert tijdens de themamodule HSP & Verzuim de volgende elementen zitten in de themamodule

Onderbouwing over de werking van het zenuwstelsel van een hooggevoelige persoon (HSP).

Theoretische onderbouwing

Onderbouwing over de werking van het zenuwstelsel van een hooggevoelige persoon (HSP).
Tools en handvatten voor (h)erkenning en mogelijke oplossingen. Denk hierbij aan signaleringskaarten, mindmap en een quickscan.

Tools en handvatten

Tools en handvatten voor (h)erkenning en mogelijke oplossingen. Denk hierbij aan signaleringskaarten, mindmap en een quickscan.
Inzicht in de connectie tussen hoogsensitiviteit en stressklachten zoals burn-out.

Inzicht

Inzicht in de connectie tussen hoogsensitiviteit en stressklachten zoals burn-out.

Dit zijn de trainers die je tegenkomt in deze masterclass

Al onze trainers hebben jarenlange ervaring in diverse zakelijke werkomgevingen en zijn ook allen werkzaam als trainer in onze opleidingen.
Onze aanpak is nuchter, respectvol en gericht op mogelijkheden. Door meer duidelijkheid te geven over hooggevoeligheid willen wij medewerkers
en de werkomgeving stimuleren de juiste stappen te nemen en voorwaarts te bewegen.

Wietse Pama

Wietse Pama

Ellis Bosmans

Ellis Bosmans

Jeroen Zweerts

Jeroen Zweerts

Brenda Boele

Brenda Boele

Kies hier jouw training Kies welke datum goed bij jou past!

13.30 - 17.00 uur - Academie voor Haptonomie (Doorn)

17 juni 2020

13.30 – 17.00 uur – Academie voor Haptonomie (Doorn)
13.30 - 17.00 uur - Academie voor Haptonomie (Doorn)

14 oktober 2020

13.30 – 17.00 uur – Academie voor Haptonomie (Doorn)

Praktische informatie & veelgestelde vragen

Duur

3,5 uur

..

Investering

€ 250,- btw vrij all-in

Diploma

Certificaat / bewijs van deelname

Twijfel je nog om mee te doen?

Vul het formulier in en we nemen binnen twee werkdagen contact met je op. 

Ik heb de Privacyverklaring gelezen en geef toestemming voor de verwerking van mijn gegevens.

Bedankt voor het klikken op de knop!

Mijn naam is Tom van ‘t Zand en ik doe onderzoek naar de website van Hooggevoelig heel gewoon. Om mij te helpen kun je onderstaand formulier invullen.

Alvast bedankt!

 

 

Vraag 1: Met welk doel bezocht je onze website? (meerdere antwoorden mogelijk)

Iets anders:

Vraag 2: Heb je dit doel of deze doelen bereikt?
NeeDeelsJa

Vraag 3: Hoe zou je de tijd die het kostte om dit doel te bereiken omschrijven?
Erg langzaamLangzaamGemiddeldSnelZeer snelIk heb mijn doel(en) niet bereikt

Vraag 4: Hoe zou je het aantal (muis)klikken om je doel te bereiken omschrijven?
Heel veel klikkenVeel klikkenGemiddeld aantal klikkenWeinig klikkenHeel weinig klikken

Vraag 5: Wat vind je van de gebruikersvriendelijkheid van onze website?
Erg gebruikersonvriendelijkGebruikersonvriendelijkNeutraalGebruikersvriendelijkErg gebruikersvriendlijk

Naast deze vragenlijst wil ik ook een liveonderzoek doen. In dit onderzoek wordt de deelnemer gevraagd een scenario te doorlopen op de website. Ik observeer dat en stel na afloop een aantal vragen.

Vraag 6: Mag ik je benaderen met meer informatie over dit liveonderzoek?
Ja, je mag mij benaderen met meer informatie over het liveonderzoek.Nee

Vraag 6a: Wat is je naam?

Vraag 6b: Wat is je E-mailadres?

Vraag 6c: In welke doelgroep van onze website schaar je jezelf?
Professional (werkt met hooggevoelige mensen)Bedrijfsmatige bezoeker (wat kan ik met hooggevoeligheid in mijn bedrijf)Particuliere bezoeker (opzoek naar informatie over hooggevoeligheid)

Heb je verder nog vragen of opmerkingen?

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst!

Pin It on Pinterest