fbpx Skip to content

Hooggevoelig-heel-gewoon

Meer resultaten

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in pages
Search in posts
Menu

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we jou weten welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we met de gegevens omgaan. Zo is het helder en duidelijk hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van Hooggevoelig heel gewoon. Alle persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld. Hooggevoelig heel gewoon, gevestigd aan de Hendrik Droststraat 49, 8121 BG Olst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hooggevoelig heel gewoon verzamelt alleen persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening. De verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van de diensten waar je voor kiest. Bijvoorbeeld als je ons contactformulier op de website hebt ingevuld, zullen wij alleen jouw persoonsgegevens gebruiken om contact op te nemen of vragen te beantwoorden.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Bijzondere persoonsgegevens
– E-mailadres
– IP adres – Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hooggevoelig heel gewoon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Het afhandelen van jouw betaling
– Indien aangegeven het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Verzenden van speciale aanbiedingen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Indien nodig een account voor je aan te maken in onze digitale leeromgeving
– Toekomstige aanschaf van goederen of diensten te vergemakkelijken
– Om je te begeleiden tijdens onze trainingen en opleidingen verzamelen wij bijzondere persoonsgegevens via onze e-learning en persoonlijk ontwikkel plan.
– Om je te begeleiden tijdens re-integratie of coaching verzamelen we bijzondere gegevens via ons CRM
– Voor het uitvoeren van het klanttevredenheidsonderzoek in het kader van re-integratie en coaching, we vragen vooraf toestemming

Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hooggevoelig heel gewoon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hooggevoelig heel gewoon) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hooggevoelig heel gewoon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia, Adresgegevens, contactgegevens & overige gegevens > Bewaartermijn 10 jaar > Reden: Verzenden van onze nieuwsbrief; Verzenden van speciale aanbiedingen; Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, Toekomstige aanschaf van goederen of diensten te vergemakkelijken.
Bijzondere gegevens>Bewaartermijn uiterlijk 1 jaar na afronding van de opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige (jaarlijks op 31 december voor alle afgeronde opleidingen)>reden: Afronding van administratieve processen.
Bijzondere gegevens in het kader van re-integratie of coaching > Bewaartermijn van de persoonsgegevens eindigt (tenzij anders wordt bepaald) twee jaar na afronding van de dienstverlening. Reden hiervoor is de afronding van de administratieve processen

Delen van persoonsgegevens met derden

Hooggevoelig heel gewoon verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hooggevoelig heel gewoon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hooggevoelig heel gewoon gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hooggevoelig heel gewoon gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze cookie-verklaring
https://hooggevoeligheelgewoon.nl/cookie-verklaring/

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

We hechten veel waarde aan jouw privacy. Daarom nemen we beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens te voorkomen. We werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen we maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hooggevoelig heel gewoon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar helpdesk@hooggevoeligheelgewoon.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Hooggevoelig heel gewoon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hooggevoelig heel gewoon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via helpdesk@hooggevoeligheelgewoon.nl

Contactgegevens

hooggevoeligheelgewoon.nl, Hendrik Droststraat 49, 8121 BG Olst. Tel. 0570-643053

Dhr. T.V. van ‘t Zand is de Functionaris Gegevensbescherming van Hooggevoelig heel gewoon. Hij is te bereiken via tom@hooggevoeligheelgewoon.nl

Pin It on Pinterest