fbpx

Hooggevoelig-heel-gewoon

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Opleiding tot HSP-Coach

Ben je op zoek naar een unieke twee-jarige coachingsopleiding, die specifiek gericht is op de begeleiding van hoogsensitieve mensen? Wil je leren door een combinatie van theorie en ervaringsgericht werken, op persoonlijk, professioneel en maatschappelijk niveau? Na deze opleiding ben je een volwaardig professional in het begeleiden van HSP. 

Herken je dit?

Je loopt er tegenaan dat..

Je in je werk steeds vaker hooggevoelige mensen tegenkomt en je merkt dat er meer behoefte is aan specifieke begeleiding op hooggevoeligheid. Je wilt daar iets mee, maar weet niet goed hoe.

Je stress gerelateerde klachten tegenkomt bij mensen en misschien ook daaruit voortvloeiende lichamelijke klachten. Je vermoedt daarbij dat hooggevoeligheid een onderliggende oorzaak kan zijn. Je wilt het liefst hierop inzoomen en die mensen begeleiden. 

Je je realiseert dat de begeleiding van hoogsensitieve mensen iets anders vraagt dan ‘gewone’ benadering in coaching en dat het essentieel is dat begeleiding (ook) op gevoelsniveau plaatsvindt.

Je weet dat je deze begeleiding alleen kunt bieden, als je jezelf als persoonlijk instrument inzet en je gevoel geïntegreerd hebt.

Je weet dat begeleiding van hooggevoelige mensen een specifieke aanpak vraagt, maar weet niet hoe?

Hoe komt het dat de standaard aanpak niet werkt bij HSP, wat maakt hen zo anders en hoe leer ik wat wel blijvend werkt?

Je wilt een coachingsopleiding doen maar liever direct op de sensitiviteit en HSP gericht, in plaats van een specialisatie ná een algemenere coachingsopleiding.

Je wilt graag 2 in 1, want anders ben je jaren bezig en het is de vraag hoe dat dan op elkaar aansluit, of het niet teveel overlapt of juist elkaar tegenspreekt. Er is meer aanbod op het gebied van HSP, maar om nou allerlei losse cursussen te volgen. Liever iets dat volledig, compleet is en geregistreerd. 

Je herkent veel klachten bij mensen, die je verbindt aan hooggevoeligheid en hoe breng je dat ter sprake?

Hooggevoeligheid vind je misschien soms toch nog een ‘lastig’ onderwerp om aan te snijden. Wat doe je als je ‘weet’ wat er aan de hand is en de ander staat daar minder voor open?

Je wilt dé gespecialiseerde HSP-coach worden en wilt leren. Maar wat is daar nu extra voor nodig?

‘Gewone’ begeleiding volstaat niet bij HSP. Dat heb je bij jezelf en/of bij anderen wel gemerkt. Natuurlijk leer je iets en rationeel is dat misschien even helpend, maar waarom duurt dat niet lang en zie je mensen steeds weer in dezelfde patronen vervallen?

Dan is deze opleiding iets voor jou!

Hoe zou het zijn als je?

Resultaat van de opleiding

Nadat je de opleiding hebt afgerond, kun je HSP optimaal begeleiden. Zowel op hun pad naar ‘prettig’ functioneren als in hun talentontwikkeling. Je weet op persoonlijk, interpersoonlijk en maatschappelijk gebied welke belangrijke rol hooggevoeligheid speelt in mens en samenleving. Ook kun je hierover adviseren en communiceren op verschillende niveaus.  

Je weet hoe je hoogsensitieve personen zo kunt begeleiden dat hun kwaliteiten optimaal tot bloei kunnen komen en ze adequaat kunnen omgaan met de valkuilen van hooggevoeligheid.

Vanuit je eigen (hoog)gevoeligheid is de kans groot dat je gemakkelijk afstemt op de ander. Tijdens de opleiding leer je hoe je dit bewuster kunt inzetten. Ook het begeleiden van HSP tijdens het proces van last naar kracht heb je in je vingers gekregen. Je hebt uitgebreid geoefend met heldere theorie, werkende methodes en het optimale gebruik van je intuïtie. Een positieve benadering van de eigenschap hooggevoeligheid is voor jou vanzelfsprekend en dat kun je ook overbrengen op je coachee. Naast verschillende gesprekstechnieken, ben je ook bedreven in het toepassen van ervaringsgerichte oefeningen. Deze zet je intuïtief en op maat in na de opleiding. Je herkent eventueel aanwezige psychopathologie bij je coachee, zowel in de verbale communicatie en in het gedrag van de cliënt als via je eigen ‘gevoelsradar’.

Je hebt kennis van de wetenschappelijke theoretische kaders van hoogsensitiviteit, kennis van de werking van het zenuwstelsel, kennis en ervaringswijsheid omtrent het begrip ‘congruentie’ en kennis en ervaringswijsheid met betrekking tot de aangeboden werkvormen.

Na de opleiding ben je in staat de invloeden te beschrijven van hooggevoeligheid op persoonlijk, professioneel en maatschappelijk functioneren, vanuit wetenschappelijke kaders en vanuit ervaringswijsheid. Vanuit je positieve houding naar de eigenschap hooggevoeligheid voel je je ook vrij om hierover te vertellen in verschillende gezelschappen. Als je vragen krijgt over bijvoorbeeld overlap of verschillen met ADHD of ASS, kun je dat moeiteloos uitleggen.

Je erkent de noodzaak van congruentie en empathisch vermogen en bent bereid om deze eigenschappen in jezelf en in je coachee verder te ontwikkelen.

HSP voelen van nature feilloos aan wanneer er sprake is van incongruentie. Herken je dat, dat iemand iets zegt en je voelt dat er iets anders speelt onder de oppervlakte, wat niet uitgesproken wordt. Je weet het en waar reageer je dan op? Op wat iemand zegt of op wat je voelt? Is er sprake van bewuste incongruentie bij jou of de ander? Stel dat je je ervan bewust bent dat je incongruent gedrag vertoont, kun je dan empathisch naar jezelf zijn en dit zonder oordeel onderzoeken? Ditzelfde geldt in de coachingsrelatie. Congruentie en empathisch vermogen zijn essentieel in de begeleiding van je coachee en voor je coachee om te leren zich bewust van te worden en bewust mee om te gaan.

Opleiding tot HSP Coach

In twee jaar ben jij dé professionele coach, die beschikt over alle relevante coachingsmethodes, een oordeelloze en accepterende basishouding en een goed ontwikkelde intuïtie, die je moeiteloos inzet voor jezelf en je coachee. Je beschikt over de nieuwste kennis op het gebied van wetenschap en theorie en weet je coachee te begeleiden van last naar kracht en verder naar ontwikkeling van zijn talent. Breder maatschappelijk ben je in staat op allerlei niveaus te vertellen over de waarde van de talenten van HSP en leef je die ook voor jezelf.

€ 5.995,- btw vrij per jaar


√ SPHBO geregistreerd, erkend diploma


√ 10 trainingsdagen, kijk voor een overzicht van de data hier


√ 6 trainingsmiddagen op thema


√ 4 dagdelen begeleide intervisie


√ Persoonlijk ontwikkel plan (POP) traject met uitgebreid praktijktraject


√ 6 gesprekken met (POP) begeleider


√ Eigen online leeromgeving met opdrachten en persoonlijk feedback van je trainers


√ Inclusief map, cursusmateriaal en arrangement op locatie


Heel trots ben ik op deze tweejarige post-HBO opleiding. Het is een opleiding die erkend is vanuit CPION, een opleiding die een antwoord is op vragen die we al een tijd kregen. Een opleiding die je niet alleen doet met je hoofd, maar met alles wat je bent. Je ontwikkelt je als persoon, als professional en als onderdeel van de maatschappij. Juist deze complete aanpak maakt het verschil. Met kennis én ervaring, met voelen én denken, met ervaren én begrijpen en met intuïtie én wetenschappelijke achtergrond.

Wat mij betreft een logische stap die past bij de ontwikkeling van ons instituut en de groeiende maatschappelijke aandacht voor hooggevoeligheid. De afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan in het opleiden van professionals tot Hooggevoeligheidsdeskundige. Ons opleidingsteam is uitgebreid met deskundige en ervaren trainers waardoor we nu ook deze opleiding kunnen verzorgen.

Jaqueline-pama-hooggevoeligheelgewoon
Jaqueline Pama
Hooggevoelig heel gewoon
Oprichter & directeur

De opleiding tot HSP-coach bestaat uit de volgende onderdelen

(POP)

10 modules 

Trainingsdagen

Dagen waarin je met je vaste groep mededeelnemers aan de slag gaat met onder andere wat hoogsensitiviteit is, wat bekend is vanuit de wetenschap, de professionele relatie met een cliënt, gespreksvaardigheden en overlappende symptoomgebieden zoals psychopathologie. 

hsp-coach-opleiding-6

6 themamodules 

Trainingsdagdelen

Er zijn 3 modules vast, en 3 vrij te kiezen. De vaste zijn ‘Hooggevoelige kinderen’, ‘HSP, Stress & Trauma’ en ‘HSP & Intuïtie’. De 3 vrije keuze modules kies je uit 9 thema’s. 

Persoonlijk ontwikkelplan

Traject + 6 gesprekken

Dit traject richt zich op het individuele leerproces. Je stelt doelen, gekoppeld aan competenties en een zelfbeoordelingsmatrix. Je reflecteert, werkt uit en verdiept. Je hebt tijdens dit traject 6 gesprekken met je persoonlijke POP begeleider, die jou het hele traject ondersteunt. 

hsp-coach-opleiding-8

Online leeromgeving

9 e-learningopdrachten

Je hebt je eigen online leeromgeving waarin je opdrachten maakt, instuurt en waarop je persoonlijk feedback krijgt van één van je trainers. De opdrachten vinden plaats op het persoonlijke en professionele niveau. 

hsp-coach-opleiding-3
hsp-coach-opleiding-11

Intervisie 

4 begeleide bijeenkomsten

Tijdens intervisie ga je aan de slag met verschillende methodes, feedback geven en ontvangen, casuïstiek en hoe je als professional je profileert en presenteert. Je wordt hierin begeleid door een docent.

hsp-coach-opleiding-5

Examen

Module

De examenmodule bestaat uit een theorie- en praktijktoets, op basis van de verplichte literatuur (5 studieboeken en 1 wetenschappelijk artikel) en de eindopdracht uit het POP-traject.

Je kunt van ons verwachten deze elementen zitten in de opleiding tot HSP Coach

Een stevig fundament van wetenschappelijke kennis vinden we belangrijk, zeker als het gaat om HSP. Dit is de basis van onze werkwijze en ons aanbod. We werken samen met een aantal universiteiten zodat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

Wetenschappelijke basis

Een stevig fundament van wetenschappelijke kennis vinden we belangrijk, zeker als het gaat om HSP. Dit is de basis van onze werkwijze en ons aanbod. We werken samen met een aantal universiteiten zodat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.
Praktisch aan de slag kunnen en vooral DOEN, daar geloven we in. Dit merk je in alles. Je ervaart zelf de oefeningen in de modules én in de e-learning. Je gebruikt ze direct ook in de praktijk door met anderen te oefenen.

Tips, tools, oefeningen & modellen

Praktisch aan de slag kunnen en vooral DOEN, daar geloven we in. Dit merk je in alles. Je ervaart zelf de oefeningen in de modules én in de e-learning. Je gebruikt ze direct ook in de praktijk door met anderen te oefenen.
Practice what you preach - dat vinden we belangrijk. De trainers hebben veelal zelf de opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige gedaan, zelf de stappen doorleefd. Ook hebben ze een ruime ervaring en gedegen achtergrond. Daar kun je van leren!

Ervaren trainers

Practice what you preach – dat vinden we belangrijk. De trainers hebben veelal zelf de opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige gedaan, zelf de stappen doorleefd. Ook hebben ze een ruime ervaring en gedegen achtergrond. Daar kun je van leren!
Werk je met een onderwerp als hooggevoeligheid, dan is de persoonlijke 'touch' vanzelfsprekend vinden wij. Alles wat we doen is maatwerk. Elke training en elke groep is anders, en vraagt om een persoonlijke aanpak. Je wordt gezien in de groep en er is ruimte.

Persoonlijke aanpak

Werk je met een onderwerp als hooggevoeligheid, dan is de persoonlijke ‘touch’ vanzelfsprekend vinden wij. Alles wat we doen is maatwerk. Elke training en elke groep is anders, en vraagt om een persoonlijke aanpak. Je wordt gezien in de groep en er is ruimte.
Eigen verantwoordelijkheid, down to earth en nuchterheid vinden we belangrijk. Deelnemers geven dit vaak terug na een training, dat ze dit merken en prettig vinden. Dit staat centraal en je wordt  uitgenodigd om dit te ervaren en benutten.

Praktische, nuchtere manier

Eigen verantwoordelijkheid, down to earth en nuchterheid vinden we belangrijk. Deelnemers geven dit vaak terug na een training, dat ze dit merken en prettig vinden. Dit staat centraal en je wordt uitgenodigd om dit te ervaren en benutten.
Iedere deelnemer heeft een andere achtergrond en werkervaring. Ook ervaart iedereen oefeningen anders. In de groep leer je veel van elkaar, de diverse reacties en ervaringen en wissel je ervaringen met elkaar uit. Je kunt je casuïstiek bespreken en benut ieders professionaliteit.

Leren van elkaar

Iedere deelnemer heeft een andere achtergrond en werkervaring. Ook ervaart iedereen oefeningen anders. In de groep leer je veel van elkaar, de diverse reacties en ervaringen en wissel je ervaringen met elkaar uit. Je kunt je casuïstiek bespreken en benut ieders professionaliteit.

Praktische informatie & veelgestelde vragen

Over de inhoud van de opleiding

Over de opleiding HSP coach

Over de vereisten

Over de locatie

Corona

Tijdens de trainingen op de locaties nemen we de maatregelen rondom het coronavirus in acht, we stemmen regelmatig af met de locatie over hygiene, 1,5 meter en de andere richtlijnen die RIVM voorschrijft. De trainingsgroepen bestaan daarom uit maximaal 8 deelnemers. Heb je hier vragen over, stel ze gerust. 

Een andere vraag? Je bent van harte welkom!

Contact-hooggevoelig-heel-gewoon

Stel je vragen en maak kennis tijdens een meeting

Een meeting van een uur waarin we je meenemen in de opbouw van de opleiding en in wat je kunt verwachten. Je krijgt een idee van het opleidingsinstituut Hooggevoelig heel gewoon en kunt je vragen stellen. Omdat je met een kleine groep zit (max. 6) hoor je dingen waar je zelf misschien nog niet aan gedacht had en die een ander wel vraagt. We doen dit online zodat je niet hoeft te reizen, en het je niet meer kost dan dat ene uur achter je laptop. Dus heb je serieuze interesse in deze opleiding en wil je meer weten, kennismaken en een beeld vormen? Boek dan hier je meeting en we zien je dan!

Wanneer? 20 augustus  
Hoe laat? 19.30 – 20.30 uur
Hoe? Je geeft hieronder je naam, email en vragen door. Je krijg een automatische reactie en een dag van tevoren ontvang je een mail met de instructies voor de online meeting. 
Door wie? Jeroen Zweerts & Arja Roozemond

Zij gingen jou voor deze bedrijven ondersteunden hun medewerkers bij het volgen van training & opleiding bij Hooggevoelig heel gewoon

Fontys-werkdrukmonitor
saxion hooggevoeligheelgewoon
ggd-hooggevoeligheelgewoon
uwv-hooggevoeligheelgewoon
gemeente-hellendoorn-hooggevoeligheelgewoon
gemeente-ede-hooggevoeligheelgewoon
STIP-hooggevoeligheelgewoon (1)
achmea-hooggevoeligheelgewoon
defensie-hooggevoeligheelgewoon
han-hooggevoeligheelgewoon
DUO-hooggevoeligheelgewoon
roessingh-hooggevoeligheelgewoon
swv rijnstreek-hooggevoeligheelgewoon
citaverde college-hooggevoeligheelgewoon
cjg-hooggevoeligheelgewoon

Twijfel je nog om mee te doen?

Vul het formulier in en we nemen binnen twee werkdagen contact met je op. 

Ik heb de Privacyverklaring gelezen en geef toestemming voor de verwerking van mijn gegevens.

Pin It on Pinterest