fbpx Skip to content
logo-hghg-blauw
my-sental-platform
mysental

Meer resultaten

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in pages
Search in posts
Menu

Opleiding tot HSP-Coach

Ben je op zoek naar een unieke erkende twee-jarige coachingsopleiding, die enerzijds de gedegen basiscoachopleiding is én direct de specialisatie van HSP in zich heeft? Leren doe je door een combinatie van theorie en ervaringsgericht werken, op persoonlijk, professioneel en maatschappelijk niveau. Na deze opleiding ben je een volwaardig professional in het begeleiden van HSP én heb je tijdens de opleiding al meters gemaakt waardoor je direct van start kan!

Je weet dat begeleiding van hooggevoelige mensen een specifieke aanpak vraagt, maar weet niet hoe?

Hoe komt het dat de standaard aanpak niet werkt bij HSP, wat maakt hen zo anders en hoe leer ik wat wel blijvend werkt?

Je wilt een coachingsopleiding doen maar liever direct op de sensitiviteit en HSP gericht, in plaats van een specialisatie ná een algemenere coachingsopleiding.

Je wilt graag 2 in 1, want anders ben je jaren bezig en het is de vraag hoe dat dan op elkaar aansluit, of het niet teveel overlapt of juist elkaar tegenspreekt. Er is meer aanbod op het gebied van HSP, maar om nou allerlei losse cursussen te volgen. Liever iets dat volledig, compleet is en geregistreerd. 

Je herkent veel klachten bij mensen, die je verbindt aan hooggevoeligheid en hoe breng je dat ter sprake?

Hooggevoeligheid vind je misschien soms toch nog een ‘lastig’ onderwerp om aan te snijden. Wat doe je als je ‘weet’ wat er aan de hand is en de ander staat daar minder voor open?

Je wilt dé gespecialiseerde HSP-coach worden en wilt leren. Maar wat is daar nu extra voor nodig?

‘Gewone’ begeleiding volstaat niet bij HSP. Dat heb je bij jezelf en/of bij anderen wel gemerkt. Natuurlijk leer je iets en rationeel is dat misschien even helpend, maar waarom duurt dat niet lang en zie je mensen steeds weer in dezelfde patronen vervallen?

HSP coaching is relevant omdat..

We praten over een groep van 15-20% in onze samenleving. Deze groep wordt vaak nog niet goed begrepen. Dit heeft invloed op de gezondheid en de ontplooiingsmogelijkheden van de individuele HSP, maar door de grootte van de groep dus ook op onze hele maatschappij. 

Onze samenleving kampt met een structureel hoog verzuim op grond van stress-klachten, psychische klachten en vage lichamelijke klachten. Veelal is onbegrepen hoogsensitiviteit een onderliggende factor. Aan verschillende universiteiten wordt onderzoek gedaan. In de maatschappij wordt het meer zichtbaar, maar hooggevoeligheid werd tot op heden nog niet meegenomen in opleidingen, ook niet in post-HBO opleidingen of in de bestaande coach-opleidingen.

HSP coaching brengt niet alleen een groter welzijn aan de HSP zelf, maar ook aan de maatschappij. Doordat de persoon zelf leert zijn gevoelige systeem te (er)kennen en zijn gevoel te integreren, vergroot zijn persoonlijk leiderschap en ontdekt hij zijn talent. Dit brengt onze maatschappij een daling van het ziekteverzuim én evenwicht in de verschillende talenten.

Sensitieve kwaliteiten zijn nodig in de 21e eeuw

Onze samenleving verandert. De technologie is de afgelopen decennia steeds verder ontwikkeld, waardoor we een maatschappelijke verschuiving zien. Oude beroepen verdwijnen, oude leermethoden verdwijnen. Het oude adagium ‘Kennis is macht’ geldt niet meer.

Er ontstaan nieuwe beroepen. De menselijke waarden en sociale vermogens zijn nodig om de technologie in goede richting te sturen. Verschillende grote adviesbureaus hebben al benadrukt dat kwaliteiten als empathie, creativiteit, probleemoplossend vermogen en samenwerken nodig zijn om onze toekomst vorm te kunnen geven. Deze kwaliteiten zijn de aangeboren talenten van HSP. We hebben dus een grote bron voor handen!

Aangeboren talent vraagt wèl ontwikkeling voordat het goed ingezet kan worden. De HSP coach vindt zijn plek in het ontdekken, begeleiden en voeden van het talent en levert daardoor een waardevolle bijdrage aan maatschappij-ontwikkeling in de 21e eeuw. HSP coach is een waardevol toekomst-beroep.

De opleiding tot HSP-coach bestaat uit de volgende onderdelen

(POP)

10 modules 

Trainingsdagen

Dagen waarin je met je vaste groep mededeelnemers aan de slag gaat met onder andere wat hoogsensitiviteit is, wat bekend is vanuit de wetenschap, de professionele relatie met een cliënt, gespreksvaardigheden en overlappende symptoomgebieden zoals psychopathologie. 

hsp-coach-opleiding-6

5 masterclasses 

Trainingsdagdelen

Er zijn 3 modules (4 middagen) verplicht, en 2 vrij te kiezen. De verplichte zijn ‘HSP & Psychopathologie’, ‘HSP & het Zenuwstelsel’ en ‘HSP & Intuïtie’. De 2 vrije keuze modules kies je uit de andere masterclasses. 

Persoonlijk ontwikkelplan

Traject + 6 gesprekken

Dit traject richt zich op het individuele leerproces. Je stelt doelen, gekoppeld aan competenties en een zelfbeoordelingsmatrix. Je reflecteert, werkt uit en verdiept. Je hebt tijdens dit traject 6 gesprekken met je persoonlijke POP begeleider, die jou het hele traject ondersteunt. 

hsp-coach-opleiding-8

Online leeromgeving

9 e-learningopdrachten

Je hebt je eigen online leeromgeving waarin je opdrachten maakt, instuurt en waarop je persoonlijk feedback krijgt van één van je trainers. De opdrachten vinden plaats op het persoonlijke en professionele niveau. 

hsp-coach-opleiding-3
hsp-coach-opleiding-11

Intervisie 

4 begeleide bijeenkomsten

Tijdens intervisie ga je aan de slag met verschillende methodes, feedback geven en ontvangen, casuïstiek en hoe je als professional je profileert en presenteert. Je wordt hierin begeleid door een docent.

hsp-coach-opleiding-5

Examen

Module

De examenmodule bestaat uit een theorie- en praktijktoets, op basis van de verplichte literatuur (6 boeken) en de eindopdracht uit het POP-traject.

Tijdens de opleiding werk je naar dit resultaat:

Je weet hoe je hoogsensitieve personen zo kunt begeleiden dat hun kwaliteiten optimaal tot bloei kunnen komen en ze adequaat kunnen omgaan met de valkuilen van hooggevoeligheid.

Vanuit je eigen (hoog)gevoeligheid is de kans groot dat je gemakkelijk afstemt op de ander. Tijdens de opleiding leer je hoe je dit bewuster kunt inzetten. Ook het begeleiden van HSP tijdens het proces van last naar kracht heb je in je vingers gekregen. Je hebt uitgebreid geoefend met heldere theorie, werkende methodes en het optimale gebruik van je intuïtie. Een positieve benadering van de eigenschap hooggevoeligheid is voor jou vanzelfsprekend en dat kun je ook overbrengen op je coachee. Naast verschillende gesprekstechnieken, ben je ook bedreven in het toepassen van ervaringsgerichte oefeningen. Deze zet je intuïtief en op maat in na de opleiding. Je herkent eventueel aanwezige psychopathologie bij je coachee, zowel in de verbale communicatie en in het gedrag van de cliënt als via je eigen ‘gevoelsradar’.

Je hebt kennis van de wetenschappelijke theoretische kaders van hoogsensitiviteit, kennis van de werking van het zenuwstelsel, kennis en ervaringswijsheid omtrent het begrip ‘congruentie’ en kennis en ervaringswijsheid met betrekking tot de aangeboden werkvormen.

Na de opleiding ben je in staat de invloeden te beschrijven van hooggevoeligheid op persoonlijk, professioneel en maatschappelijk functioneren, vanuit wetenschappelijke kaders en vanuit ervaringswijsheid. Vanuit je positieve houding naar de eigenschap hooggevoeligheid voel je je ook vrij om hierover te vertellen in verschillende gezelschappen. Als je vragen krijgt over bijvoorbeeld overlap of verschillen met ADHD of ASS, kun je dat moeiteloos uitleggen.

Je erkent de noodzaak van congruentie en empathisch vermogen en bent bereid om deze eigenschappen in jezelf en in je coachee verder te ontwikkelen.

HSP voelen van nature feilloos aan wanneer er sprake is van incongruentie. Herken je dat, dat iemand iets zegt en je voelt dat er iets anders speelt onder de oppervlakte, wat niet uitgesproken wordt. Je weet het en waar reageer je dan op? Op wat iemand zegt of op wat je voelt? Is er sprake van bewuste incongruentie bij jou of de ander? Stel dat je je ervan bewust bent dat je incongruent gedrag vertoont, kun je dan empathisch naar jezelf zijn en dit zonder oordeel onderzoeken? Ditzelfde geldt in de coachingsrelatie. Congruentie en empathisch vermogen zijn essentieel in de begeleiding van je coachee en voor je coachee om te leren zich bewust van te worden en bewust mee om te gaan.

Opleiding tot HSP Coach

€ 9990,- btw vrij

of € 454 per maand

(22 maanden)

√ SPHBO geregistreerd, erkend diploma


√ 10 trainingsdagen 


√ 6 trainingsmiddagen op thema


√ 4 dagdelen begeleide intervisie


√ Persoonlijk ontwikkel plan (POP) traject met uitgebreid praktijktraject


√ 6 gesprekken met (POP) begeleider


√ Eigen online leeromgeving met opdrachten en persoonlijk feedback van je trainers


√ Inclusief map, werkboeken per module, cursusmateriaal en arrangement op locatie


√ Groepen starten maar 1x per jaar


Ervaringen van degenen die jou voorgingen Wat vinden zij?

testimonial-stars

Je kunt van ons verwachten deze elementen zitten in de opleiding tot HSP Coach

Een stevig fundament van wetenschappelijke kennis vinden we belangrijk, zeker als het gaat om HSP. Dit is de basis van onze werkwijze en ons aanbod. We werken samen met een aantal universiteiten zodat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.

Wetenschappelijke basis

Een stevig fundament van wetenschappelijke kennis vinden we belangrijk, zeker als het gaat om HSP. Dit is de basis van onze werkwijze en ons aanbod. We werken samen met een aantal universiteiten zodat we op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen.
Praktisch aan de slag kunnen en vooral DOEN, daar geloven we in. Dit merk je in alles. Je ervaart zelf de oefeningen in de modules én in de e-learning. Je gebruikt ze direct ook in de praktijk door met anderen te oefenen.

Tips, tools, oefeningen & modellen

Praktisch aan de slag kunnen en vooral DOEN, daar geloven we in. Dit merk je in alles. Je ervaart zelf de oefeningen in de modules én in de e-learning. Je gebruikt ze direct ook in de praktijk door met anderen te oefenen.
Practice what you preach - dat vinden we belangrijk. De trainers hebben veelal zelf de opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige gedaan, zelf de stappen doorleefd. Ook hebben ze een ruime ervaring en gedegen achtergrond. Daar kun je van leren!

Ervaren trainers

Practice what you preach – dat vinden we belangrijk. De trainers hebben veelal zelf de opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige gedaan, zelf de stappen doorleefd. Ook hebben ze een ruime ervaring en gedegen achtergrond. Daar kun je van leren!
Werk je met een onderwerp als hooggevoeligheid, dan is de persoonlijke 'touch' vanzelfsprekend vinden wij. Alles wat we doen is maatwerk. Elke training en elke groep is anders, en vraagt om een persoonlijke aanpak. Je wordt gezien in de groep en er is ruimte.

Persoonlijke aanpak

Werk je met een onderwerp als hooggevoeligheid, dan is de persoonlijke ‘touch’ vanzelfsprekend vinden wij. Alles wat we doen is maatwerk. Elke training en elke groep is anders, en vraagt om een persoonlijke aanpak. Je wordt gezien in de groep en er is ruimte.
Eigen verantwoordelijkheid, down to earth en nuchterheid vinden we belangrijk. Deelnemers geven dit vaak terug na een training, dat ze dit merken en prettig vinden. Dit staat centraal en je wordt  uitgenodigd om dit te ervaren en benutten.

Praktische, nuchtere manier

Eigen verantwoordelijkheid, down to earth en nuchterheid vinden we belangrijk. Deelnemers geven dit vaak terug na een training, dat ze dit merken en prettig vinden. Dit staat centraal en je wordt uitgenodigd om dit te ervaren en benutten.
Iedere deelnemer heeft een andere achtergrond en werkervaring. Ook ervaart iedereen oefeningen anders. In de groep leer je veel van elkaar, de diverse reacties en ervaringen en wissel je ervaringen met elkaar uit. Je kunt je casuïstiek bespreken en benut ieders professionaliteit.

Leren van elkaar

Iedere deelnemer heeft een andere achtergrond en werkervaring. Ook ervaart iedereen oefeningen anders. In de groep leer je veel van elkaar, de diverse reacties en ervaringen en wissel je ervaringen met elkaar uit. Je kunt je casuïstiek bespreken en benut ieders professionaliteit.

Praktische informatie & veelgestelde vragen

Over de inhoud van de opleiding

Over de opleiding HSP coach

Over de vereisten

Over de locatie

Een andere vraag? Je bent van harte welkom!

Contact-hooggevoelig-heel-gewoon

Zij gingen jou voor deze bedrijven ondersteunden hun medewerkers bij het volgen van training & opleiding bij Hooggevoelig heel gewoon

Fontys-werkdrukmonitor
saxion hooggevoeligheelgewoon
ggd-hooggevoeligheelgewoon
uwv-hooggevoeligheelgewoon
gemeente-hellendoorn-hooggevoeligheelgewoon
gemeente-ede-hooggevoeligheelgewoon
STIP-hooggevoeligheelgewoon (1)
achmea-hooggevoeligheelgewoon
defensie-hooggevoeligheelgewoon
han-hooggevoeligheelgewoon
DUO-hooggevoeligheelgewoon
roessingh-hooggevoeligheelgewoon
swv rijnstreek-hooggevoeligheelgewoon
citaverde college-hooggevoeligheelgewoon
cjg-hooggevoeligheelgewoon

Heb je vragen over de opleiding?

Vul het formulier in en we nemen binnen twee werkdagen contact met je op. 

    Pin It on Pinterest