Subsidie & financiering

subisdies-financiering-opleiding-hooggevoeligheelgewoonJe wilt een opleiding doen of training doen, maar dat kost toch altijd wel wat geld. Soms moet je dan kiezen omdat het niet allemaal kan, of stel je het uit omdat het nu financieel niet haalbaar is. Dat is natuurlijk jammer als het gaat om je eigen ontwikkeling en/of kennis en ervaring die je meteen in je werk in kan zetten. Want ook dat is belangrijk.

We snappen goed dat geld soms beperkt in wat je zou willen en denken daarom graag met je mee. Er zijn namelijk veel subsidies en financieringsmogelijkheden, maar het is niet altijd even duidelijk. We verdiepen ons er in, zoeken het voor je uit en kijken mee. Hieronder verzamelen we de mogelijkheden die we tot nu toe gevonden hebben. Dit zal regelmatig uitbreiden.


Financieringsmogelijkheden


#1 Betalen in termijnen

Nog los van wat voor subisidie en vergoeding je kunt krijgen als je een training bij ons volgt is het goed om te weten dat je altijd kunt betalen in termijnen. Veel mensen kiezen voor 3 of 5 termijnen als ze bijvoorbeeld de Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige kunt doen. Andere mensen kiezen voor een betaling per maand. Je kunt dit zelf bepalen, als je het maar even met ons afstemt. Bij je inschrijving kun je dat als opmerking aangeven. Wil je het graag van te voren afgesproken hebben, dat kan natuurlijk ook! Mail even naar info@hooggevoeligheelgewoon.nl of bel naar 0570 – 643 053 tijdens kantooruren.


#2 Belastingdienst aftrekpost: Studiekosten en andere scholingsuitgaven

belastingdienst-aftrekpost-studiekosten-hooggevoelig-heel-gewoon-opleidingsinstituutVoor al ons opleidingaanbod geldt dat je de kosten kunt aftrekken. De eis daarvoor is dat je volwassen bent en dat de opleiding gericht is op je (toekomstig) beroep. Bekijk meer informatie over deze aftrekpost studiekosten en andere scholingsuitgaven bij de Belastingdienst >>  

Hoe werkt dat? Je telt alle studiekosten bij elkaar op, dus het geld voor de opleiding of training die je kiest en ook bijvoorbeeld boeken die je daarvoor aanschaft. Van dat totaalbedrag moet je de drempel aftrekken van € 250,- euro. Het bedrag dat overblijft kun je als aftrekpost opgeven als je je belastingaangifte doet. Bekijk meer informatie over de berekening van de aftrekpost studiekosten en andere scholingsuitgaven bij de Belastingdienst >> 


#3 Vergoeding vanuit je CAO

We hebben onderzoek gedaan naar de cao’s van de branches die we het meest terug zien komen in onze trainingen en opleidingen. De volgende cao’s beschrijven een vergoeding voor een individueel opleidings- of loopbaanbudget:

 • CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening (Sociaal Werk)
 • CAO Geestelijke Gezondheidszorg
 • CAO voor Stichting CJG Rijnmond
 • CAO Jeugdzorg
 • CAO Ziekenhuizen
 • CAO Universitair Medisch Centra
 • CAO Kinderopvang
 • CAO Primair Onderwijs
 • CAO Voortgezet Onderwijs
 • CAO Middelbaar Beroepsonderwijs
 • CAO Hoger Beroepsonderwijs
 • CAO ARBO-Unie
 • CAO VGZ
 • CAO UWV

Omdat het een hele lap tekst wordt als we alle precieze vergoedingen onder elkaar zetten, hebben we daar een aparte download voor gemaakt. Je kunt er zien wat er in bovenstaande cao’s precies vergoed wordt en waar je dat terug kunt vinden.

Klik hier om het overzicht van vergoedingen te downloaden >>


#4 Aanvragen bij bestuur/stichting/organisatie/MT

Je kunt altijd kijken het bestuur/de stichting/organisatie/MT waarvoor je werkt de training of opleiding wil bekostigen. Veel scholingsactiviteiten worden namelijk vergoed, dat merken we dagelijks in de praktijk. Een groot deel van de aanmeldingen kunnen gefactureerd worden bij de organisatie waar de deelnemer werkt. Scholing omvat alle activiteiten die worden verricht in het kader van deskundigheidsbevordering en vergroting van de inzetbaarheid van het personeel.

Scholing kan gericht zijn op:

– het individu; hierbij gaat het om het verbeteren van het functioneren of het breder inzetbaar maken van de medewerker. Dit kun je zelf aanvragen als het om jezelf gaat, je kunt het ook als leidinggevende aanreiken aan je medewerker als je kansen ziet in de verbetering of bredere inzetbaarheid.

– het team, of een deel van het team; ontwikkeling vormt hierbij de drijfveer voor de scholingsactiviteiten. Je kunt zelf als teamlid initiatief nemen, je kunt ook als team een aanvraag doen of juist als leidinggevende een aanvraag doen voor je team.

Volledige vergoeding

Veel besturen/stichtingen/organisaties/MT kennen een terugbetalingsregeling waardoor de volledige kosten van de scholing voor rekening komen van de werkgever. Daarbij worden vaak individuele afspraken tussen werkgever en werknemer schriftelijk vastgelegd. Voor de werkgever kan het gunstig zijn om de scholingskosten te declareren, als kosten op te voeren en het daarom juist in één keer voor een bepaalde datum óf in termijnen te betalen. Dit wordt in onze praktijk vaak gedaan op verschillende manieren, dus daarin kunnen we altijd meedenken in wat handig is.

Scholingsbudget

Werk je in het onderwijs en vraag je een vergoeding voor training of scholing aan bij de stichting? Bedenk dan dat het scholingsbudget wordt ingezet voor opleidingen voor management, voor specifieke schooltaken (bijvoorbeeld ICT/Intern Begeleiders) en voor individuele opleidingen om functioneren of kwaliteit te verbeteren en te bevorderen. Neem dit mee in je aanvraag.

Tips bij aanvraag

Bij een aanvraag is het vaak gewenst om de volgende informatie te geven: (1) omschrijving/inhoud/programma opleiding, (2) aantal personen (met name bij incompany training), (3) start en duur training/opleiding en (4) kosten. Deze informatie staat grotendeels wel bij de verschillende trainingen en opleidingen genoemd. Wil je er graag één brochure van ontvangen of aanvullende informatie, mail dan naar info@hooggevoeligheelgewoon.nl, dan sturen we je dat toe!


Subsidiemogelijkheden

De subsidiemogelijkheden verschillen per provincie. We beschrijven ze hieronder per provincie. Staat jouw provincie er (nog) niet bij? Dan zijn we er misschien mee bezig maar kijk en informeer zelf ook naar de mogelijkheden. Stem met ons af en we zorgen dat die mogelijkheid hier ook komt staan. Tip ons op subsidies die hier nog niet staan! Neem contact met ons op via info@hooggevoeligheelgewoon.nl of bel naar 0570 – 643 053 tijdens kantooruren.


#1 Subsidiemogelijkheid provincie Overijssel: scholingsvoucher

subisidie-scholing-opleiding-provincie-overijssel-hooggevoeligheelgewoonIn Overijssel is er voor iedere zelfstandige ondernemer* de mogelijkheid om € 1000,- subsidie te krijgen als je je inschrijft voor trainingen met een minimaal totaalbedrag van € 1.500,-. Je hoeft dan dus maar  € 500,- zelf te betalen!

Het mooie van deze subsidie is dat je mag stapelen, dus je hoeft niet één opleiding van minstens € 1.500,- te doen, maar je kan ook een aantal trainingen kiezen en bij elkaar optellen.

Wat zijn de eisen?
 • Dat je zelfstandig ondernemer bent, en minstens 2 jaar ingeschreven bent bij de Kamer van Koophandel. Ook een freelancer, een vof, een cv, een maatschap of een eenmanszaak komen in aanmerking.
 • Dat je in het jaar 2014, 2015 óf 2016 een winst had van onder de € 34.500,-. Let op, het gaat hier om winst, niet om omzet. Omzet is vaak hoger omdat je daar nog kosten afhaalt. Winst onder € 34.500,- is voor veel mensen een haalbare eis.
 • Belangrijk: je moet binnen 14 dagen nadat de scholing is gestart de subsidie aanvragen. Dus schrijf je bij ons in en dien ook meteen een verzoek in voor de subsidie.
 • * Bekijk voor meer eisen én aanvragen de website met informatie over scholingsvouchers bij gemeente Overijssel >>

Kijk ook hier naar de voorbeelden van hoe je de scholingsvoucher kunt besteden >>


lerarenbeurs-rotterdam-hooggevoelig#2 Rotterdamse lerarenbeurs

Goed nieuws voor als je in Rotterdam in het onderwijs werkt! Met de Rotterdamse lerarenbeurs kun je namelijk zo een training op opleiding bij ons komen volgen, die de gemeente dan betaalt tot € 2.000,-!

Met de Rotterdamse Lerarenbeurs maak je eenvoudig een nieuwe stap in jouw ontwikkeling. Zo kun je met de Lerarenbeurs een opleiding of cursus volgen, die jijzelf mag bepalen. Dit kan individueel of samen met collega’s. Belangrijk is wel dat de opleiding of cursus aansluit bij jouw ontwikkelbehoefte. En uiteraard draagt het bij aan de bevordering van het leerproces van de Rotterdamse leerlingen.

Voor wie? Alle Rotterdamse onderwijsprofessionals die:

– in hun werk direct bijdragen aan de bevordering van het leerproces bij peuters, leerlingen of studenten;

– werkzaam zijn in Rotterdam in de voor- en vroegschoolse educatie (vve), primair, voortgezet, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs of werkzaam zijn bij de pabo en/of lerarenopleidingen van de hogescholen Thomas More, InHolland vestiging Rotterdam en Hogeschool Rotterdam.

Hoe werkt het?

Je dient bij je directeur een aanvraag in met daarin in ieder geval (1) de naam van de naam van de professionaliseringsactiviteit waarvoor je de beurs wilt gebruiken (bekijk hier ons aanbod); (2) onze naam: Hooggevoelig heel gewoon; (3) overzicht van de kosten (die vind je bij het aanbod) en (4) een korte beschrijving hoe deze activiteit een bijdrage levert aan jouw ontwikkeldoelen.

Meer informatie over de voorwaarden, de aanvraag en gang van zaken vind je op de site van de lerarenbeurs Rotterdam >> 

Meer informatie, een opleidingsplan samenstellen of even sparren? Mail naar info@hooggevoeligheelgewoon.nl of bel naar 0570 – 643 053 tijdens kantooruren.

 

 

Pin It on Pinterest